BORANG PERMOHONAN JAWATAN KONTRAK / TETAP PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL

MAKLUMAT PERIBADI
(medan yang bertanda (*) adalah medan WAJIB diisi)

1. INFO PERIBADI

JAWATAN YANG DIPOHON :

PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29 (KONTRAK)

   
PUSAT TEMUDUGA & NEGERI PENEMPATAN * :

IBU PEJABAT PTPTN, KUALA LUMPUR

Jantina * :
Nama Penuh * : No. Kad Pengenalan * :

eg:790909055678

Alamat Surat Menyurat * : Alamat Tetap * :
Negeri * :

Negeri * :
No Untuk Dihubungi 1 * : e.g:0388222222 No Untuk Dihubungi 2 * : e.g:0388222222
E-mel: Tarikh Lahir * : e.g:01/02/79
Negeri Lahir * : Warganegara * :
2. PERKAHWINAN
Taraf Kahwin:

Nama Suami / Isteri (jika berkahwin):
No Telefon Suami / Isteri (jika berkahwin): e.g:0388222222 Pekerjaan Suami / Isteri (jika berkahwin):
MAKLUMAT PENGAJIAN

1. MAKLUMAT PERSEKOLAHAN (sila isi mata pelajaran yang mendapat markah gred tertinggi sahaja)

Sijil PMR/SRP SPM/SPVM

STPM (jika berkaitan)

STAM (jika berkaitan)
Tahun e.g:1995 e.g:1997 e.g:1999
Pangkat e.g:2 e.g:2 e.g:2 e.g:2
Nama Sekolah
  SUBJEK GRED SUBJEK GRED SUBJEK GRED SUBJEK GRED
Bahasa Malaysia
2. MAKLUMAT KOLEJ / UNIVERSITI
Kelulusan:
Tarikh Konvo: e.g:1993 e.g:1993
Nama Kolej / Universiti :
Pengkhususan :
CGPA : e.g:3.10 e.g:2.78

LAIN-LAIN MAKLUMAT

1. PEGAWAI ATAU KAKITANGAN PTPTN YANG DIKENALI

Nama :

Hubungan :
   
2. LAIN-LAIN
Anda sedang bekerja di PTPTN ? : Sekiranya YA : Adakah anda peminjam PTPTN ? :
Jawatan/ Gred :  
Jabatan :  
Jenis Lantikan :  

(a) Saya telah membaca dan memahami Dasar Privasi PTPTN
(b) Saya adalah dengan ini mengakui telah memberi maklumat yang benar & tepat.
(c) Saya adalah dengan ini membenarkan pihak PTPTN memproses dan mendedahkan data peribadi saya bagi tujuan permohonan kerja di PTPTN.
   
 
Pastikan semua maklumat diisi dengan betul sebelum menekan butang HANTAR.