top-header

Penerangan : Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda secara ikhlas berhubung dengan perkhidmatan yang diberi oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Segala maklum balas yang diperolehi akan digunakan untuk menilai prestasi sebenar PTPTN dalam melaksanakan tugasnya.

Arahan : Sila berikan pendapat sejauh mana tahap kepuasan anda berdasarkan pernyataan yang diberikan.

Nota :Borang Kajian Kepuasan Pelanggan PTPTN ini hanya boleh diisi di dalam pelayar web versi terkini Internet Explorer (versi 10 dan ke atas), Mozilla Firefox dan Google Chrome.

 

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
A1. Responden :
A2. Tahap Pendidikan :
 
A3. Bangsa :
A4. Jantina :
 
A5. Umur :
A6. Bagaimana anda mengenali PTPTN :
BAHAGIAN B : KETERANGAN URUSAN
B1. Cara anda menghubungi / berurusan dengan PTPTN :
 
B2. Kekerapan anda menghubungi PTPTN : (Purata dalam tempoh 6 bulan lepas)
 
B3. Jabatan / Bahagian /Seksyen / Unit yang anda berurusan di PTPTN :
 
B4. Tujuan anda menghubungi Jabatan / Bahagian / Seksyen / Unit berkenaan :
 
BAHAGIAN C : CIRI-CIRI ORGANISASI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN CEMERLANG

Berdasarkan pengalaman anda sebagai pelanggan sesuatu perkhidmatan, apakah ciri-ciri yang menjadikan sesuatu perkhidmatan itu sebagai sesuatu yang terbaik dan mencerminkan organisasi cemerlang? Bagi setiap kenyataan berikut, nyatakan bagaimana anda menilai ciri-ciri tersebut dan sejauh mana anda berpuas hati dengan perkhidmatan / layanan yang anda terima sepanjang berurusan dengan PTPTN.

Pengertian skala adalah seperti berikut :

TAHAP KEPENTINGAN TAHAP KEPUASAN
SKALA PENGERTIAN
SKALA
PENGERTIAN
0 Tidak berkaitan 0 Tidak berkaitan
1 Amat tidak penting 1 Amat tidak berpuas hati
2 Tidak penting 2 Tidak berpuas hati
3 Sederhana penting 3 Sederhana berpuas hati
4 Penting 4 Berpuas hati
5 Amat penting 5 Amat berpuas hati
Bil
Prasarana dan Persekitaran PTPTN
Tahap Kepentingan
Tahap Kepuasan
 
1     2     3     4     5     0
1     2     3     4     5     0
01 Bangunan pejabat yang indah dan menarik
         
         
02 Bangunan pejabat yang mesra Orang Kurang Upaya (OKU)
         
         
03 Laman Web yang menarik, terkini dan mesra pelanggan
         
         
04 Maklumat tentang perkhidmatan / produk yang disediakan menarik dan berinformasi
         
         
05 Papan tanda arah yang jelas
         
         
06 Ruang menunggu yang selesa
         
         
07 Perkhidmatan Helpdesk
         
         
08 Kaunter urusan yang mesra pelanggan
         
         
09 Perkhidmatan dan layanan Pusat Panggilan (Call Center)
         
         
10 Keterampilan warga PTPTN yang sentiasa kemas
         
         
11 Lokasi pejabat yang strategik dan mudah untuk dicari
         
         
12 Warga PTPTN sentiasa memakai tanda nama / pas jabatan
         
         
13 Promosi PTPTN yang berkesan
         
         
14 Kemudahan peralatan ICT / layari internet
         
         
15 Kemudahan awam (parkir kereta, pengangkutan awam dll)
         
         
 
Bil
Urusan Perkhidmatan
Tahap Kepentingan
Tahap Kepuasan
 
1     2     3     4     5     0
1     2     3     4     5     0
16 Membantu pelanggan yang mempunyai masalah dengan urusan perkhidmatan
         
         
17 Memberi khidmat yang boleh dipercayai
         
         
18 Menyediakan perkhidmatan tepat pada waktu yang dijanjikan
         
         
19 Menyimpan dokumen dan rekod dengan betul dan tepat
         
         
20 Konsisten dalam membuat keputusan
         
         
21 Konsisten dalam menguatkuasa sesuatu peraturan dan dasar
         
         
22 Melaksanakan tindakan susulan untuk memaklumkan status
         
         
 
Bil
Profesionalisme
Tahap Kepentingan
Tahap Kepuasan
 
1     2     3     4     5     0
1     2     3     4     5     0
23 Warga PTPTN sentiasa bersedia untuk membantu / melayan pelanggan
         
         
24 Warga PTPTN segera memberi khidmat mereka kepada pelanggan
         
         
25 Warga PTPTN akan memaklumkan status terkini tugas akan dilaksanakan
         
         
26 Warga PTPTN peka dan prihatin terhadap masalah yang dihadapi oleh pelanggan
         
         
 
Bil
Integriti dan Kepakaran
Tahap Kepentingan
Tahap Kepuasan
 
1     2     3     4     5     0
1     2     3     4     5     0
27 Pengendalian aduan yang berkesan
         
         
28 Kakitangan yang boleh dipercayai (berintegriti)
         
         
29 Pelanggan berasa selamat dan selesa semasa berurusan dengan warga PTPTN
         
         
30 Kakitangan yang sentiasa mesra pelanggan
         
         
31 Kakitangan yang berpengetahuan untuk menjawab dan menyelesaikan sebarang pertanyaan / aduan
         
         
32 Pertanyaan / aduan mendapat maklum balas yang memuaskan
         
         
33 Penerangan / nasihat yang diberi mudah difahami
         
         
34 Memberi perhatian penuh pada pelanggan
         
         
35 Mempunyai waktu operasi yang sesuai untuk semua pelanggan
         
         
36 Mengambil berat tentang keperluan pelanggan
         
         
BAHAGIAN D : PANDANGAN UMUM DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D1. Umumnya, di antara skala 1 hingga 10 bagaimanakah anda menilai perkhidmatan PTPTN secara keseluruhan?

Sangat Tidak Baik       1      2      3      4      5      6      7      8      9      10    Cemerlang             
                 

D2. Apakah cadangan anda untuk mempertingkatkan kualiti perkhidmatan PTPTN?

 

Sekiranya telah berpuas hati dengan jawapan anda, sila tekan butang HANTAR di bawah :