SEMAKAN PENGEMASKINIAN NOMBOR SIJIL LAHIR PENERIMA MANFAAT KEPADA NOMBOR MyKAD

Bahagian Simpanan Pendidikan telah mengemaskini Nombor MyKad Penerima Manfaat yang berumur 15 hingga 29 tahun yang masih menggunakan Nombor Sijil Kelahiran. Ini bagi memastikan pemegang akaun tidak menghadapi sebarang masalah semasa permohonan pembiayaan pendidikan PTPTN.


Sila masukkan nombor MyKad dan tekan butang SEMAK.