PTPTN-P-01/14-2010

Kepada :

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Lot G2, Tingkat Bawah,
Wisma Chase Perdana,
Off Jalan Semantan, Damansara Heigths,
50490 Kuala Lumpur

No Faks PTPTN : Pinjaman - 03 20921590          Simpanan - 03 20986589

 

Tuan,

MAKLUMAN PERTUKARAN ALAMAT

Saya merujuk kepada perkara di atas dan ingin memaklumkan pertukaran alamat seperti di bawah:


Urusan:
Peminjam PTPTN
Nama:
1
No MyKad/Kad Tentera/Kad Polis:
1
Alamat :
1
1
1
Poskod:
1
Bandar:
1
Negeri:
Pulau Pinang
No. Telefon:
1
E-mel:
1
 

Saya, 1 mengesahkan bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar.

 

-------------------------------
         (Tandatangan)02/05/2016
----------------------------------
(Tarikh)

Cetakan Makluman Pertukaran Alamat ini hendaklah ditandatangi dan dihantar kepada PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

Klik butang KEMASKINI sekiranya anda ingin membuat perubahan kepada maklumat yang dikunci masuk di atas.

Klik butang CETAK sekiranya maklumat yang dimasukkan adalah betul dan anda bersedia untuk membuat cetakan.