BORANG PEMILIHAN KAEDAH BAYARAN BALIK PINJAMAN

Sila isikan maklumat anda pada semua medan yang tertera seperti di bawah.

Nama:
No Kad Pengenalan: (cth: 781202142004) *pastikan no KP anda adalah betul
No Tel: (cth: 0124514599)
Emel: (cth: nama@email.com)
Jumlah Pinjaman (RM): (cth: 12000)
No Pinjaman: Catatan : Sila isi borang berasingan jika peminjam mempunyai lebih daripada satu pinjaman
   
Peminjam yang telah bekerja disarankan membuat bayaran balik pinjaman secara potongan gaji*
Kaedah Bayaran Yang Dipilih:

Catatan : Bayaran sendiri melalui saluran bank atau pejabat pos akan dikenakan caj antara RM0.50 hingga RM2.00

Alamat Surat Menyurat:
 
 
Poskod:
Bandar:
Negeri
   
Alamat Tetap:
 
 
Poskod:
Bandar:
Negeri
   
Sila isikan maklumat majikan seperti di bawah sekiranya anda memilih untuk membuat potongan gaji.
Nama Majikan:
No Pendaftaran Syarikat :
Alamat Majikan:
 
 
Poskod:
Bandar:
Negeri
   
No Tel Majikan: (cth: 0124514599)
No Gaji:
 

*Catatan : Proses potongan gaji ini mengambil masa 1-3 bulan sebelum dihantar ke LHDN. Sementara menunggu surat bayaran balik tersebut, sila buat bayaran sendiri
terlebih dahulu bagi mengelakkan tunggakan dan tambahan kos pentadbiran. Permohonan potongan gaji yang diterima tidak menghalang Perbadanan untuk mengambil
tindakan seterusnya.


Anda akan diminta untuk memasukkan no KP di halaman berikutnya bagi mencetak Borang Pemilihan Kaedah Bayaran Balik Pinjaman.

Klik butang simpan untuk ke halaman seterusnya.