top-header

Penerangan : Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda secara ikhlas berhubung dengan perkhidmatan yang diberi oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Segala maklum balas yang diperolehi akan digunakan untuk menilai prestasi sebenar PTPTN dalam melaksanakan fungsinya.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
A1. Jantina :
 
A2. Umur :
 
A3. Bangsa :
 
A4. Responden :
 
A5: Maklumat Komunikasi (Pilihan)
Nombor Telefon
(Cth: 012-3456789)
Emel
(Cth: abc@yahoo.com.my)
 
BAHAGIAN B : KETERANGAN URUSAN
B1. Cara anda menghubungi / berurusan dengan PTPTN
Lain - Lain (Nyatakan :)
 
B2. Tujuan anda menghubungi / berurusan dengan PTPTN
Permohonan Pinjaman
Bayaran Balik Pinjaman
SSPN-i / SSPN-i Plus
Lain - Lain (Nyatakan :)
 
BAHAGIAN C : CIRI-CIRI ORGANISASI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN CEMERLANG
C1. Perkhidmatan dan layanan kaunter PTPTN
 
 
 
C2. Perkhidmatan dan layanan Talian Careline PTPTN
 
C3. Perkhidmatan dan layanan Media Baharu
 
C4. Penerangan / khidmat nasihat yang diberi berkesan dan mudah difahami
 
a. Kaunter PTPTN
 
 
b. Talian Careline PTPTN
 
 
c. Media Baharu PTPTN
 
 
BAHAGIAN D : PANDANGAN UMUM DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

D1. Apakah cadangan anda untuk mempertingkatkan kualiti kaunter / Talian Careline PTPTN / Media Baharu PTPTN?

 

Sekiranya telah berpuas hati dengan jawapan anda, sila tekan butang HANTAR dibawah :

** Nota : Borang Kepuasan Pelanggan PTPTN ini hanya boleh diisi didalam pelayar web versi terkini Internet Explorer Versi 10 dan keatas,
Mozilla Firefox dan Google Chrome.